Vastgoedontwikkeling

Vastgoedontwikkelingen gericht op woningbouw, met het accent op binnenstedelijke herontwikkeling.
In de fase van conceptontwikkeling staat ons creatief brein in combinatie met het eisenpakket van de toekomstige gebruikers centraal.

Door de plannen in de daarop volgende fases op een juiste wijze uit te werken en het project adequaat te begeleiden komen wij tot een maximaal resultaat met inkadering van de bijbehorende risico’s.

De optimale directievoering tijdens de realisatiefase geeft aan het einde van het ontwikkeltraject het juiste gevoel bij de eindgebruiker en haar omgeving!

Bekijk alle gerealiseerde vastgoed projecten

Haalbaarheidsanalyse

Een snelle en adequate analyse op basis van maatschappelijke, juridische, financieel-economische, functionele, markteconomische en technische aspecten is van noodzakelijk belang om de haalbaarheid van een project aan te geven. Voor zowel eigen vastgoedontwikkelingen als voor opdrachtgevers stellen wij met veel enthousiasme en gedegen kennis een haalbaarheidsanalyse op.

Verkoopmanagement

Verkoopbegeleiding tijdens een nieuwbouwproject is van groot belang. De koper staat centraal bij Pakhuys Vastgoed en zal in het gehele proces betrokken en begeleid worden.

Wij streven er naar om naast een goede begeleiding en persoonlijke aandacht al onze nieuwbouwwoningen met het officiële, door de overheid erkende Woningborg of SWK certificaat op te leveren. Dit houdt onder meer in dat wij garantie geven op de kwaliteit van de woning en dit ook duidelijk in stappen tijdens het bouwproces met de koper bespreken.

Voor zowel eigen vastgoedontwikkelingen als voor opdrachtgevers begeleiden wij graag de verkoop en focussen ons dan met name op maatwerk in de communicatie tijdens het gehele traject van aankoop tot en met oplevering!

Belegging

Pakhuys Vastgoed heeft in Zuidwest Nederland meerdere wooneenheden, commerciële en maatschappelijke ruimtes in haar portefeuille. Voordat een huurder het huurobject betrekt creëren wij veelal toegevoegde waarde om woon- of werkgenot voor hem of haar te optimaliseren. In het beleggen van vastgoed richten we ons voornamelijk op historische objecten op A-locaties. Ons beleid is er op gericht om per kalenderjaar minimaal tien (woon)eenheden op te leveren voor de huurmarkt.

Bekijk fotos en informatie over onze beleggingspanden