Herontwikkeling in Roosendaal (BNDeStem)

Auteur: Franka van der Rijt | donderdag 10 november 2011 | 11:30

BNDeStem2ROOSENDAAL – Stichting Kalsdonk en wethouder Kees Jongmans praten vandaag verder over de
toekomst van het buurthuis. Maar het onderlinge vertrouwen lijkt niet groot.
Buurthuisbestuurders Koos Caniëls en Roel Holland zijn er best trots op: binnen een half jaar heeft Stichting Kalsdonk – eigenaar van het wijkhuis én de grond – in samenwerking met de Bredase projectontwikkelaar Pakhuys Vastgoed een gloednieuw centrumplan gemaakt voor de kwetsbare Roosendaalse wijk.

Bladerend in het impressieboek van Pakhuys wijzen Caniëls en Holland op de tekeningen. Het plan voorziet in de bouw van een buurthuis van 750 vierkante meter met daarboven zo’n 35 zorgappartementen. Ook de Aldi (nu nog op de hoek met de Voltastraat) wordt letterlijk op de nieuwbouw aangesloten. Daarachter grondgebonden starterswoningen die het geheel afmaken. Investeringskosten: 10 tot 15 miljoen. Stichting Kalsdonk deed daarmee volgens voorzitter Caniëls wat ze móest doen: het initiatief voor een kloppend hart in Kalsdonk naar zich toetrekken. Na de mislukte onderhandelingen met woningcorporatie Aramis AlleeWonen over een gezamenlijke invulling van het gebied van het huidige aftandse buurthuis aan de Philipslaan, lag de bal ook nadrukkelijk bij het buurthuisbestuur. Die handschoen is snel en met verve opgepakt. In september kregen de wethouders Kees Jongmans en Steven Adriaansen al inzage in het Pakhuysplan. Maar het enthousiasme was ver te zoeken, aldus Holland. “Het enige wat ze wilden, was volledige inzage in de exploitatie. Wie de winst van de woningbouw zou incasseren. Ja hallo, we willen met een particuliere investeerder in zee! En dan wil de gemeente meteen de winst opeisen.” Toen de gesprekken met Aramis en het college nog gaande waren over het vorige plan, vroeg Stichting Kalsdonk óók inzage in de financiën. “Dat is altijd geweigerd. En dan moeten wij nu wél meteen alle cijfers op tafel leggen?” Het typeert de vertrouwenssfeer. Of liever: het totale gebrek daaraan. BNDeStem3Jarenlang wordt er al gesproken over Kalsdonk-centrum. College en Aramis zoeken nu vooral elkaar op, waarbij ingezet wordt op herontwikkeling van de Aldi op de huidige plek. Het zit Caniëls en Holland ook goed dwars dat Jongmans, bij het weggaan na de presentatie door Pakhuys, terloops meedeelde dat de gemeente een voor het buurthuis gereserveerd bedrag van 50.000 euro – zonder overleg – had geschrapt. In de brief die daarop volgde kreeg het buurthuisbestuur bovendien te horen dat de leegstaande basisschool Pius X niet langer gereserveerd wordt voor wijkhuisactiviteiten als het buurthuis onder de slopershamer zou gaan. “Weer een afspraak die Jongmans aan zijn laars lapt. En dan moeten wij vertrouwen hebben in de gemeente?” Toch is er vandaag weer een gesprek tussen Stichting Kalsdonk en Jongmans. De PvdA-wethouder bevestigt dat én erkent dat het college meer informatie wil over de financiering van het nieuwe plan. “We moeten het integraal kunnen beoordelen. Cijfers over de woningopbrengsten horen daar bij.” Nu het buurthuis aan eigen plannen werkt, is het volgens Jongmans logisch dat de 50 mille van tafel is. “Bovendien moet er nu eenmaal bezuinigd worden.”

De wethouder zou graag zien dat Caniëls en Holland kijken naar ‘de praktijk van nu’. “Een nieuw buurthuis bouwen voor leegstand, is niet de bedoeling. Kijk naar de feitelijke behoefte aan accommodatieruimte.” Die behoefte rechtvaardigt volgens Caniëls wel degelijk een modern wijkcentrum. “De Zonnebloem, activiteiten voor ouderen, kinderen BNDeStem1die hier een thuis hebben. Het Kalsdonkse voetbalteam dat dit jaar Nederlands kampioen straatvoetbal is geworden. Het vindt allemaal zijn basis in het buurthuis. We hebben de Turkse en Marokkaanse welzijnsstichting in overleg met de gemeente tijdelijk ondergebracht in het buurthuis. En dan wordt er nu door diezelfde gemeente gezegd dat twee stichtingen wat mager is om een nieuw buurthuis te onderbouwen…”